gototopgototop
 
МАСЛОЖИРОВОЙ КОМПЛЕКС
ИНДЕКСЫ ЦЕН УКРАИНА
РЫНОК УКРАИНЫ
с 09.09.2013 по 13.09.2013
мониторинг ИА "Эксперт Агро"
 
 - изм. за неделю
 
Пшеница 3 кл., спрос
 1495 грн/т (EXW)
Пшеница фур., спрос
 1410 грн/т (EXW)
Ячмень фуражный, спрос
 1500 грн/т (EXW)
Кукуруза фуражная, спрос
 1010 грн/т (EXW)
Семена подсолнечника, спрос
 2860 грн/т (EXW)
Соя, спрос
 3620 грн/т (EXW)
Рапс прод., спрос
 3445 грн/т (EXW)
Мука в/с, предложение
 3105 грн/т (франко-склад)
Отруби пшеничные, предложение
 1100 грн/т (франко-склад)
Масло подсолнечное н/р, предложение
 8515 грн/т (франко-склад)
Шрот подсолнечника, предложение
 2645 грн/т (франко-склад)
Сахар, предложение
5740 грн/т (франко-склад)
 
Все цены внебиржевого рынка на всех базисах в сравнении за неделю, месяц, год:
Эксклюзивные цены:
ЦЕНЫ НА МИРОВЫХ БИРЖАХ
по состоянию на 13.09.2013
 
 - изм. за неделю
 
Кукуруза, СВОТ, США

 180,7 $/тонну

Пшеница, СВОТ, США

 235,71 $/тонну

Пшеница фур., Euronext

 242,05 $/тонну

Ячмень, FOB Руан

 238,03 $/тонну

Соя, СВОТ, США

 557 $/тонну

Соевый шрот, СВОТ, США

 490,09 $/тонну

Рапс, MATIF, Франция

 500 $/тонну

Подсолнечное маслоFOB Роттердам

 945 $/тонну

Рапсовое маслоFOB Роттердам

 984 $/тонну

Соевое маслоСВОТ, США

 933,44 $/тонну

Пальмовое масло сырое МDEX, Малайзия

 717,5 $/тонну

Сахар белыйEuronext

 492 $/тонну

Нефть, NYMEX, США

 107,42 $/barrel

Главная

 

Методичні рекомендації щодо аналізу участі України в програмах та агентствах ЄС

 

(схвалені на 24-му засіданні Української частини Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС та дорученням Кабінету Міністрів України від 01.10.2008 № 43542/59/1-08 направлені міністерствам і відомствам для використання в роботі)

 

ВСТУП

4 грудня 2006 року Європейська Комісія оприлюднила повідомлення „Загальний підхід до можливостей країн-партнерів Європейської політики сусідства брати участь в агентствах та програмах Спільноти”, яке передбачає можливість участі України як країни-партнера ЄПС у діяльності внутрішніх агентств та програм Співтовариства.

Перед прийняттям рішення щодо ініціювання перед Європейською стороною питання про започаткування співпраці з конкретними програмами та агентствами ЄС попередньо  повинні бути визначені доцільність та необхідність участі в них України.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Методичні  рекомендації  підготовлено на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 01.07.2008 № 29208/18/1-08.

1.2. Рекомендації розроблено для надання методичної допомоги фахівцям   відповідних підрозділів центральних виконавчих органів України, залучених до проведення роботи щодо аналізу організаційних, фінансових, юридичних та інших умов участі у програмах та агентствах ЄС. На основі результатів проведеного аналізу буде визначено необхідність та доцільність участі України у конкретних програмах та агентствах Євросоюзу.

1.3. Метою цих методичних рекомендацій є визначення порядку здійснення центральними органами виконавчої влади оцінки умов участі України в агентствах та програмах ЄС.

 

2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ

2.1. Аналіз здійснюється міністерствами та відомствами, визначеними Переліком центральних органів виконавчої влади України, відповідальних за налагодження співробітництва з тематичними програмами та галузевими агентствами ЄС та/або зацікавлених у такій співпраці (далі – Перелік), поданим в додатку 1.

2.2. Координація роботи щодо оцінки умов участі України агентстві/програмі ЄС та підготовка за результатами здійсненого аналізу узагальненого висновку, передбаченого пунктом 3.1. Методичних рекомендацій, здійснюється органами виконавчої влади України, визначеними в Переліку відповідальними за налагодження співробітництва з даним агентством та/чи програмою (далі –відповідальні органи).

2.3. Відповідальні органи у процесі роботи тісно співпрацюють з центральними органами виконавчої влади України, визначеними у Переліку зацікавленими у співпраці з даним агентством та/чи програмою (далі – зацікавлені органи), та/або залучають до аналізу інші державні органи та установами, які можуть сприяти здійсненню більш ґрунтовної та ефективної оцінки.

2.3. Аналіз проводиться на основі наступних джерел:

2.3.1. установчих документів, що регламентують діяльність відповідних агентств та/або програм (статутів, фінансових регламентів та ін.) з урахуванням усіх внесених до них змін;

2.3.2. інформації, що надійшла в рамках листування відповідального органу, МЗС та дипломатичних представництв України за кордоном з керівництвом відповідного агентства та/або програми чи підрозділів Європейської Комісії, зокрема і Представництва Європейської Комісії в Україні;

2.3.3. доступних для ознайомлення двосторонніх та багатосторонніх договорів та міжнародних угод, укладених від імені відповідного агентства та/або програми;

2.3.4. інформації, розміщеної на офіційних Інтернет-сторінках агентства та/чи програми;

2.3.5. матеріалів про роботу відповідних агентств та/або програм, розміщених як у вітчизняних, так і закордонних інформаційно-аналітичних джерелах; та ін.

Аналіз інформації, зазначеної в пунктах 2.3.1 та 2.3.2, є обов’язковим.

2.4. Важливе значення при проведенні аналізу приділяється оцінці фінансових зобов’язань України для виконання передумов участі та/або участі у певному агентстві та/або програмі Європейського Співтовариства, механізму їх забезпечення, а також вивченню можливостей використання додаткової зовнішньої допомоги ЄС для такого фінансування.

2.5. Налагодження контактів з керівництвом конкретних агентств чи програм здійснюється виключно через Міністерство закордонних справ України відповідно до вимог чинного законодавства.

 

3. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АНАЛІЗУ.

3.1. За результатами проведеної роботи готується узагальнений висновок відповідального органу щодо доцільності для України налагодження співпраці з відповідним агентством та/або програмою ЄС відповідно до форми, поданої в додатку 2.

3.2. Узагальнений висновок та, у разі необхідності, інші аналітичні матеріали, підготовлені відповідальним органом або зацікавленими органами з питань налагодження співпраці з агентствами/програмами ЄС надаються для розгляду МЗС України, який із власними рекомендаціями передає його Секретаріату Української частини Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС (далі – Секретаріат Української частини Комітету).

3.3. Секретаріат Української частини Комітету, у разі відсутності додаткових фінансових зобов’язань держави внаслідок приєднання до роботи агентства/програми, вносить питання участі на затвердження Українською частиною Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС.

 

У випадку виникнення додаткових фінансових зобов’язань України у разі приєднання до роботи агентства/програми, Секретаріат Української частини Комітету виносить питання приєднання на затвердження Українською частиною Ради Україна – ЄС.

 

Департамент співробітництва з Європейським Союзом

 
«ЭКСПЕРТ АГРО» В СОЦСЕТЯХ
 
 
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ
ХV международная конференция
19-20 мая 2022 г.
г. Киев, Украина,
отель «Президент отель»
 
ВЫСТАВКИ
DEMO-зона в рамках конференции
Украина, г. Киев
отель «Президент отель»
НАШИ ПАРТНЕРЫ