gototopgototop
 
МАСЛОЖИРОВОЙ КОМПЛЕКС
ИНДЕКСЫ ЦЕН УКРАИНА
РЫНОК УКРАИНЫ
с 09.09.2013 по 13.09.2013
мониторинг ИА "Эксперт Агро"
 
 - изм. за неделю
 
Пшеница 3 кл., спрос
 1495 грн/т (EXW)
Пшеница фур., спрос
 1410 грн/т (EXW)
Ячмень фуражный, спрос
 1500 грн/т (EXW)
Кукуруза фуражная, спрос
 1010 грн/т (EXW)
Семена подсолнечника, спрос
 2860 грн/т (EXW)
Соя, спрос
 3620 грн/т (EXW)
Рапс прод., спрос
 3445 грн/т (EXW)
Мука в/с, предложение
 3105 грн/т (франко-склад)
Отруби пшеничные, предложение
 1100 грн/т (франко-склад)
Масло подсолнечное н/р, предложение
 8515 грн/т (франко-склад)
Шрот подсолнечника, предложение
 2645 грн/т (франко-склад)
Сахар, предложение
5740 грн/т (франко-склад)
 
Все цены внебиржевого рынка на всех базисах в сравнении за неделю, месяц, год:
Эксклюзивные цены:
ЦЕНЫ НА МИРОВЫХ БИРЖАХ
по состоянию на 13.09.2013
 
 - изм. за неделю
 
Кукуруза, СВОТ, США

 180,7 $/тонну

Пшеница, СВОТ, США

 235,71 $/тонну

Пшеница фур., Euronext

 242,05 $/тонну

Ячмень, FOB Руан

 238,03 $/тонну

Соя, СВОТ, США

 557 $/тонну

Соевый шрот, СВОТ, США

 490,09 $/тонну

Рапс, MATIF, Франция

 500 $/тонну

Подсолнечное маслоFOB Роттердам

 945 $/тонну

Рапсовое маслоFOB Роттердам

 984 $/тонну

Соевое маслоСВОТ, США

 933,44 $/тонну

Пальмовое масло сырое МDEX, Малайзия

 717,5 $/тонну

Сахар белыйEuronext

 492 $/тонну

Нефть, NYMEX, США

 107,42 $/barrel

Главная

Світове споживання зернових у 2022/23 МР скоротиться на 19 млн. тонн, а запаси будуть нижчими за рекордні минулорічні - ФАО


Незважаючи на те, що грудневий прогноз ФАО щодо споживання зернових у світі в 2022/23 МР був переглянутий у бік збільшення на 1,7 млн. тонн, його обсяг, як очікується, скоротиться на 19 млн. тонн (0,7%) порівняно з рівнем 2021/22 МР і становитиме 2779 млн тонн. Про це повідомляє Експерт Агро з посиланням на дані лютневого звіту, представлені Продовольчою та сільськогосподарською організацією Об'єднаних Націй (ФАО ООН).
Таке коригування у бік підвищення за підсумками місяця в основному зумовлене очікуваним збільшенням обсягу споживання пшениці на 3,0 млн тонн, головним чином у кормових цілях, у Китаї, Євросоюзі та США. З урахуванням згаданого вище збільшення споживання пшениці у світі в 2022/23 МР прогнозується на рівні 778 млн. тонн, що на 4,6 млн. тонн (0,6%) більше, ніж очікується в 2021/22 МР. Прогнозоване зниження обсягів споживання зернових у кормових цілях, насамперед кукурудзи в Євросоюзі, російській федерації, США та В'єтнамі, а також сорго в Китаї, призвело до перегляду у бік зниження прогнозу ФАО щодо загального споживання фуражних зернових у 2022/23 МР на 1, 8 млн. тонн до 1482 млн. тонн, що приблизно на 22 млн. тонн (1,4%) нижче, ніж очікується в 2021/22 МР. ФАО підвищила свій прогноз щодо обсягу споживання рису у світі в 2022/23 МР на 0,6 млн. тонн до 519,5 млн. тонн, що в цілому відповідає піковим показникам 2021/22 МР: очікуване збільшення споживання рису в харчових цілях значною мірою компенсує скорочення його споживання у кормових та промислових цілях.
Згідно з оновленим прогнозом, запаси зернових у світі становлять 844 млн тонн, що на 5 млн тонн вище, ніж очікувалося в грудні, але все ж таки на 10,3 млн тонн (1,2%) нижче рекордного рівня початку сезону. В результаті співвідношення запасів зернових до їх споживання у світі знизиться з 30,8% у 2021/22 МР до 29,5% у 2022/23 МР, зберігшись на відносно комфортному рівні. Проведене цього місяця коригування прогнозу щодо рівня запасів зернових у світі пов'язане з переглядом у бік збільшення (5,3 млн тонн) запасів пшениці у світі на тлі очікуваного збільшення запасів в Австралії, Російській федерації та Європейському Союзі. З урахуванням виробленого цього місяця коригування запаси пшениці у світі в 2022/23 МР очікуються на рівні 305 млн тонн, що на 12 млн тонн (4,0%) вище за рівень початку сезону. Прогноз ФАО щодо запасів фуражних зернових (на кінець 2023 року) також було переглянуто у бік збільшення на 1,2 млн тонн порівняно з грудневими показниками, що пов'язано з очікуваним зростанням запасів ячменю в Європейському союзі через зниження його споживання з кормовою метою. Незважаючи на перегляд прогнозу у бік підвищення, обсяг запасів фуражних зернових у світі в 2022/23 МР, як очікується, скоротиться на 18 млн тонн (7,3%) до 283 млн тонн, головним чином внаслідок прогнозованого зниження обсягів запасів кукурудзи у світі на 22 млн. тонн (7,3%). Зважаючи на переглянуті дані щодо обсягу перехідних запасів у Китаї, прогноз щодо обсягу запасів рису у світі на кінець 2022/23 МР був знижений на 1,5 млн тонн порівняно з його грудневим рівнем до 192,5 млн тонн, що на 2, 3% нижче порівняно з рекордно високим рівнем запасів у 2021/22 МР, зберігшись при цьому на третьому за величиною рівні за всю історію спостережень.
 
 
 
 
 
 
 


Мировое потребление зерновых в 2022/23 МГ сократится на 19 млн. тонн, а запасы будут ниже рекордных прошлогодних - ФАО
 
Несмотря на то, что декабрьский прогноз ФАО по потреблению зерновых в мире в 2022/23 МГ был пересмотрен в сторону увеличения на 1,7 млн тонн, его объем, как ожидается, сократится на 19 млн тонн (0,7%) по сравнению с уровнем 2021/22 МГ и составит 2779 млн тонн. Об этом сообщает Эксперт Агро со ссылкой на данные февральского отчета, представленные Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО ООН).
Такая корректировка в сторону повышения по итогам месяца в основном обусловлена ожидаемым увеличением объема потребления пшеницы на 3,0 млн тонн, главным образом в кормовых целях, в Китае, Евросоюзе и США. С учетом упомянутого выше увеличения потребление пшеницы в мире в 2022/23 МГ прогнозируется на уровне 778 млн тонн, что на 4,6 млн тонн (0,6%) больше, чем ожидается в 2021/22 МГ. Прогнозируемое снижение объемов потребления зерновых в кормовых целях, прежде всего кукурузы в Евросоюзе, российской федерации, США и Вьетнаме, а также сорго в Китае, привело к пересмотру в сторону понижения прогноза ФАО в отношении общего потребления фуражных зерновых в 2022/23 МГ на 1,8 млн тонн до 1482 млн тонн, что примерно на 22 млн тонн (1,4%) ниже, чем ожидается в 2021/22 МГ. ФАО повысила свой прогноз по объему потребления риса в мире в 2022/23 МГ на 0,6 млн тонн до 519,5 млн тонн, что в целом соответствует пиковым показателям 2021/22 МГ: ожидаемое увеличение потребления риса в пищевых целях в значительной степени компенсирует сокращение его потребления в кормовых и промышленных целях.
Согласно обновленному прогнозу, запасы зерновых в мире составляют 844 млн тонн, что на 5 млн тонн выше, чем ожидалось в декабре, но все же на 10,3 млн тонн (1,2%) ниже рекордного уровня начала сезона. В результате соотношение запасов зерновых к их потреблению в мире снизится с 30,8% в 2021/22 МГ до 29,5% в 2022/23 МГ, сохранившись на относительно комфортном уровне. Проведенная в этом месяце корректировка прогноза по уровню запасов зерновых в мире связана с пересмотром в сторону увеличения (5,3 млн тонн) запасов пшеницы в мире на фоне ожидаемого увеличения запасов в Австралии, российской федерации и Европейском союзе. С учетом произведенной в этом месяце корректировки запасы пшеницы в мире в 2022/23 МГ ожидаются на уровне 305 млн тонн, что на 12 млн тонн (4,0%) выше уровня начала сезона. Прогноз ФАО по запасам фуражных зерновых (на конец 2023 года) также был пересмотрен в сторону увеличения на 1,2 млн тонн по сравнению с декабрьскими показателями, что связано с ожидаемым ростом запасов ячменя в Европейском союзе из-за снижения его потребления в кормовых целях. Несмотря на пересмотр прогноза в сторону повышения, объем запасов фуражных зерновых в мире в 2022/23 МГ  как ожидается, сократится на 18 млн тонн (7,3%) до 283 млн тонн, главным образом вследствие прогнозируемого снижения объемов запасов кукурузы в мире на 22 млн тонн (7,3%). Принимая во внимание пересмотренные данные по объему переходящих запасов в Китае, прогноз по объему запасов риса в мире на конец 2022/23 МГ был понижен на 1,5 млн тонн по сравнению с его декабрьским уровнем до 192,5 млн тонн, что на 2,3% ниже по сравнению с рекордно высоким уровнем запасов в 2021/22 МГ, сохранившись при этом на третьем по величине уровне за всю историю наблюдений. 
 
 
 
 
 
 
 Назад
«ЭКСПЕРТ АГРО» В СОЦСЕТЯХ
 
 
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ
ХV международная конференция
19-20 мая 2022 г.
г. Киев, Украина,
отель «Президент отель»
 
ВЫСТАВКИ
DEMO-зона в рамках конференции
Украина, г. Киев
отель «Президент отель»
НАШИ ПАРТНЕРЫ