gototopgototop
 
МАСЛОЖИРОВОЙ КОМПЛЕКС
ИНДЕКСЫ ЦЕН УКРАИНА
РЫНОК УКРАИНЫ
с 09.09.2013 по 13.09.2013
мониторинг ИА "Эксперт Агро"
 
 - изм. за неделю
 
Пшеница 3 кл., спрос
 1495 грн/т (EXW)
Пшеница фур., спрос
 1410 грн/т (EXW)
Ячмень фуражный, спрос
 1500 грн/т (EXW)
Кукуруза фуражная, спрос
 1010 грн/т (EXW)
Семена подсолнечника, спрос
 2860 грн/т (EXW)
Соя, спрос
 3620 грн/т (EXW)
Рапс прод., спрос
 3445 грн/т (EXW)
Мука в/с, предложение
 3105 грн/т (франко-склад)
Отруби пшеничные, предложение
 1100 грн/т (франко-склад)
Масло подсолнечное н/р, предложение
 8515 грн/т (франко-склад)
Шрот подсолнечника, предложение
 2645 грн/т (франко-склад)
Сахар, предложение
5740 грн/т (франко-склад)
 
Все цены внебиржевого рынка на всех базисах в сравнении за неделю, месяц, год:
Эксклюзивные цены:
ЦЕНЫ НА МИРОВЫХ БИРЖАХ
по состоянию на 13.09.2013
 
 - изм. за неделю
 
Кукуруза, СВОТ, США

 180,7 $/тонну

Пшеница, СВОТ, США

 235,71 $/тонну

Пшеница фур., Euronext

 242,05 $/тонну

Ячмень, FOB Руан

 238,03 $/тонну

Соя, СВОТ, США

 557 $/тонну

Соевый шрот, СВОТ, США

 490,09 $/тонну

Рапс, MATIF, Франция

 500 $/тонну

Подсолнечное маслоFOB Роттердам

 945 $/тонну

Рапсовое маслоFOB Роттердам

 984 $/тонну

Соевое маслоСВОТ, США

 933,44 $/тонну

Пальмовое масло сырое МDEX, Малайзия

 717,5 $/тонну

Сахар белыйEuronext

 492 $/тонну

Нефть, NYMEX, США

 107,42 $/barrel

Главная

Казахстан: Продкорпорація обмежена у коштах на фінансування форвардних закупівель зерна


Міністр сільського господарства Єрбол Карашукеєв повідомив про брак коштів у Продкорпорації для фінансування форвардних закупівель зерна. Для збільшення суми фінансування весняної кампанії він запропонував виділити з бюджету 70 млрд. тенге, повідомляє Експерт Агро з посиланням на агентство «АПК Новини».
Це питання Є.Карашукєєв порушив сьогодні на засіданні в уряді. За його словами, у 2020 році на форвардні закупівлі з бюджету було виділено 24,5 млрд. тенге. У наступні роки фінансування програми зростало. У 2022 році воно становило 120 млрд тенге.
«Наразі, враховуючи підвищення банківських ставок, Корпорація обмежена у коштах на фінансування форвардних закупівель. Разом з тим, за рахунок наявних коштів Корпорація опрацьовує 2 механізми фінансування проведення весняно-польових робіт на загальну суму близько 31,5 млрд. тенге», - зазначив глава МСГ.
Перше – весняно-літнє авансування за рахунок позикових коштів у сумі 20 млрд тенге без застосування комісії за користування коштами з урахуванням звернень регіонів.
"При цьому, у разі збільшення суми позик Продкорпорації для форвардних закупівель буде потрібно компенсація у вигляді постачання СГТП додаткового обсягу", - зазначив голова Мінсільгоспу.
Друге – видача товарного кредиту (обсяг 100 тис. тонн) переважно великим сільгоспвиробникам для реалізації ними зерна та фінансування весняно-польових робіт на суму близько 11,5 млрд тенге.
«Для збільшення суми фінансування весняної кампанії через форвардні закупівлі пропонується виділити з бюджету до статутного капіталу Продкорпорації 70 млрд тенге. Для цього вносяться зміни до Концепції розвитку АПК, де буде передбачено відповідний захід.
У зв'язку з цим, враховуючи важливість питань, прошу доручити Міннацекономіки спільно з АТ «Казахстанський центр державно-приватного партнерства», у прискореному порядку надати висновки на ДІП та ФЕО щодо збільшення статутного капіталу Корпорації у 2023 році, з відкладною умовою», - сказав Карашукєєв.
 
 
 
 
 
 

Казахстан: Продкорпорация ограничена в средствах для финансирования форвардных закупок зерна
 
Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил о нехватке средств у Продкорпорации для финансирования форвардных закупок зерна. Для увеличения суммы финансирования весенней кампании он предложил выделить из бюджета 70 млрд тенге, сообщает Эксперт Агро со ссылкой на агентство «АПК Новости». 
Данный вопрос Е.Карашукеев поднял сегодня на заседании в правительстве. По его словам, в 2020 году на форвардные закупки из бюджета было выделено 24,5 млрд тенге. В последующие годы финансирование программы увеличивалось. В 2022 году оно составило 120 млрд тенге. 
«В настоящее время, учитывая повышение банковских ставок, Корпорация ограничена в средствах для финансирования форвардных закупок. Вместе с тем, за счет имеющихся средств Корпорация прорабатывает 2 механизма финансирования проведения весенне-полевых работ на общую сумму порядка 31,5 млрд тенге», - отметил глава МСХ. 
Первое - весенне-летнее авансирование за счет заемных средств в сумме 20 млрд тенге без применения комиссии за пользование средствами с учетом обращений регионов. 
«При этом, в случае увеличения суммы займов Продкорпорации для форвардных закупок потребуется компенсация в виде поставки СХТП дополнительного объема», - отметил глава Минсельхоза. 
Второе - выдача товарного кредита (объем 100 тыс. тонн) преимущественно крупным сельхозпроизводителям для реализации ими зерна и финансирования весенне-полевых работ на сумму порядка 11,5 млрд тенге. 
«Для увеличения суммы финансирования весенней кампании через форвардные закупки предлагается выделить из бюджета в уставный капитал Продкорпорации 70 млрд тенге. Для этого вносятся изменения в Концепцию развития АПК, где будет предусмотрено соответствующее мероприятие.
В этой связи, учитывая важность вопросов, прошу поручить Миннацэкономики совместно с АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства», в ускоренном порядке предоставить заключения на ГИП и ФЭО по увеличению уставного капитала Корпорации в 2023 году, с отлагательным условием», - сказал Карашукеев.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Назад
«ЭКСПЕРТ АГРО» В СОЦСЕТЯХ
 
 
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ
ХV международная конференция
19-20 мая 2022 г.
г. Киев, Украина,
отель «Президент отель»
 
ВЫСТАВКИ
DEMO-зона в рамках конференции
Украина, г. Киев
отель «Президент отель»
НАШИ ПАРТНЕРЫ