gototopgototop
 
МАСЛОЖИРОВОЙ КОМПЛЕКС
ИНДЕКСЫ ЦЕН УКРАИНА
РЫНОК УКРАИНЫ
с 09.09.2013 по 13.09.2013
мониторинг ИА "Эксперт Агро"
 
 - изм. за неделю
 
Пшеница 3 кл., спрос
 1495 грн/т (EXW)
Пшеница фур., спрос
 1410 грн/т (EXW)
Ячмень фуражный, спрос
 1500 грн/т (EXW)
Кукуруза фуражная, спрос
 1010 грн/т (EXW)
Семена подсолнечника, спрос
 2860 грн/т (EXW)
Соя, спрос
 3620 грн/т (EXW)
Рапс прод., спрос
 3445 грн/т (EXW)
Мука в/с, предложение
 3105 грн/т (франко-склад)
Отруби пшеничные, предложение
 1100 грн/т (франко-склад)
Масло подсолнечное н/р, предложение
 8515 грн/т (франко-склад)
Шрот подсолнечника, предложение
 2645 грн/т (франко-склад)
Сахар, предложение
5740 грн/т (франко-склад)
 
Все цены внебиржевого рынка на всех базисах в сравнении за неделю, месяц, год:
Эксклюзивные цены:
ЦЕНЫ НА МИРОВЫХ БИРЖАХ
по состоянию на 13.09.2013
 
 - изм. за неделю
 
Кукуруза, СВОТ, США

 180,7 $/тонну

Пшеница, СВОТ, США

 235,71 $/тонну

Пшеница фур., Euronext

 242,05 $/тонну

Ячмень, FOB Руан

 238,03 $/тонну

Соя, СВОТ, США

 557 $/тонну

Соевый шрот, СВОТ, США

 490,09 $/тонну

Рапс, MATIF, Франция

 500 $/тонну

Подсолнечное маслоFOB Роттердам

 945 $/тонну

Рапсовое маслоFOB Роттердам

 984 $/тонну

Соевое маслоСВОТ, США

 933,44 $/тонну

Пальмовое масло сырое МDEX, Малайзия

 717,5 $/тонну

Сахар белыйEuronext

 492 $/тонну

Нефть, NYMEX, США

 107,42 $/barrel

Главная

Російські та казахстанські сільгоспвиробники зможуть постачати до Китаю 700 тис. тонн сіна люцерни на рік


Асоціація виробників-експортерів сіна та кормів та китайська компанія «Шеньсі ШаньХа Група» підписали меморандум про стратегічне співробітництво, повідомляє Експерт Агро.
Згідно з документом, «Шаньсі ШаньХа Група» щорічно забезпечує для підприємств-партнерів Асоціації реалізацію 700 000 тонн штучно зневодненої люцерни (сіну) у вигляді тюків або гранул на території Китайської Народної Республіки.
«Продукція має відповідати певним стандартам якості та безпеки. Для цього необхідно суворо дотримуватися технології виготовлення. Наша Асоціація забезпечує агрономічний, технологічний та сюрвейєрський супровід. Китайський партнер вибудовує взаємодію безпосередньо з компаніями-споживачами у своїй країні. Ця угода допоможе нам швидше та ефективніше вирішувати питання із сертифікацією продукції та митним оформленням з обох сторін. А головне, сільгосппідприємства будуть забезпечені довгостроковими контрактами щодо реалізації готової продукції на актуальних ринкових умовах», - коментує підписання документа генеральний директор Асоціації виробників-експортерів сіна та кормів Сергій Гонтар.
За його словами, характерне для останніх років збільшення продуктивності молочних корів у Китаї пов'язане з покращенням структури поголів'я та збільшенням частки високопротеїнового сіна люцерни штучного сушіння в їхньому раціоні.
«Ємність китайського ринку сіна люцерни за підсумками 2022 року становить близько 7 млн тонн, з яких близько 30% припадає на імпортні постачання, що пов'язано з обмеженнями площ під вирощування кормових культур. Курс на подальше збільшення молочного поголів'я та подальше збільшення частки люцерни у раціоні тварин дозволяють прогнозувати зростання імпорту до 5 млн тонн уже до 2026 року», - зазначає Голова Правління «Shaanxi ShanHa Group» Хе Чен.
Довідка. Асоціація виробників-експортерів сіна та кормів (АПЕСК) об'єднує експертів-практиків у галузі кормозаготівлі – від вирощування сировини до виробництва та збуту кінцевої продукції. Організація надає консультаційні послуги учасникам ринку, здійснює розробку та супровід проектів із виробництва сіна «під ключ», є ексклюзивним дистриб'ютором спеціалізованої сільськогосподарської техніки та обладнання для виробництва кормів штучного сушіння, а також оператором експортних поставок сіна.
 
Шеньсі ШаньХа Група – Шеньсійсько-Казахстанська індустріальна група, заснована у серпні 2017 року з метою розвитку всебічного міжнародного співробітництва в економічній та гуманітарній сферах. Спеціалізується на торговельній, проектній та інвестиційній діяльності.
 
 
 
 
 
 
 

Российские и казахстанские сельхозпроизводители смогут поставлять в Китай  700 тыс. тонн сена люцерны в год 
Ассоциация производителей-экспортеров сена и кормов и китайская компания «Шэньси ШаньХа Группа» подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве, сообщает Эксперт Агро
Согласно документу, «Шаньси ШаньХа Группа» ежегодно обеспечивает для предприятий-партнеров Ассоциации реализацию 700 000 тонн искусственно обезвоженной люцерны (сена) в виде тюков или гранул на территории Китайской Народной Республики. 
«Продукция должна соответствовать определённым стандартам качества и безопасности. Для этого необходимо строго соблюдать технологию изготовления. Наша Ассоциация обеспечивает агрономическое, технологическое и сюрвейерское сопровождение. Китайский партнёр выстраивает взаимодействие непосредственно с компаниями-потребителями в своей стране. Данное соглашение поможет нам быстрее и эффективнее решать вопросы с сертификацией продукции и таможенным оформлением с обеих сторон. А, главное, сельхозпредприятия будут обеспечены долгосрочными контрактами по реализации готовой продукции на актуальных рыночных условиях», - комментирует подписание документа генеральный директор Ассоциации производителей-экспортеров сена и кормов Сергей Гонтарь.   
По его словам, характерное для последних лет увеличение продуктивности молочных коров в Китае связанно с улучшением структуры поголовья и увеличением доли высокопротеинового сена люцерны искусственной сушки в их рационе. 
«Ёмкость китайского рынка сена люцерны по итогам 2022 года составляет около 7 млн тонн, из которых порядка 30% приходится на импортные поставки, что связано с ограничениями площадей под выращивание кормовых культур. Курс на последующее увеличение молочного поголовья и дальнейшее увеличение доли люцерны в рационе животных позволяют прогнозировать рост импорта до 5 млн тонн уже к 2026 году», - отмечает Председатель Правления «Shaanxi ShanHa Group» Хэ Чэн. 
Справка. Ассоциация производителей-экспортёров сена и кормов (АПЭСК) объединяет экспертов-практиков в области кормозаготовки – от выращивания сырья до производства и сбыта конечной продукции. Организация оказывает консультационные услуги участникам рынка, осуществляет разработку и сопровождение проектов по производству сена «под ключ», является эксклюзивным дистрибьютером специализированной сельскохозяйственной техники и оборудования для производства кормов искусственной сушки, а также оператором экспортных поставок сена.
 
Шэньси ШаньХа Группа – Шэньсийско-Казахстанская индустриальная группа, основана в августе 2017 года с целью развития всестороннего международного сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах. Специализируется на торговой, проектировочной и инвестиционной деятельности.
 
 
 
 
 
 
 Назад
«ЭКСПЕРТ АГРО» В СОЦСЕТЯХ
 
 
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ
ХV международная конференция
19-20 мая 2022 г.
г. Киев, Украина,
отель «Президент отель»
 
ВЫСТАВКИ
DEMO-зона в рамках конференции
Украина, г. Киев
отель «Президент отель»
НАШИ ПАРТНЕРЫ