gototopgototop
 
МАСЛОЖИРОВОЙ КОМПЛЕКС
ИНДЕКСЫ ЦЕН УКРАИНА
РЫНОК УКРАИНЫ
с 09.09.2013 по 13.09.2013
мониторинг ИА "Эксперт Агро"
 
 - изм. за неделю
 
Пшеница 3 кл., спрос
 1495 грн/т (EXW)
Пшеница фур., спрос
 1410 грн/т (EXW)
Ячмень фуражный, спрос
 1500 грн/т (EXW)
Кукуруза фуражная, спрос
 1010 грн/т (EXW)
Семена подсолнечника, спрос
 2860 грн/т (EXW)
Соя, спрос
 3620 грн/т (EXW)
Рапс прод., спрос
 3445 грн/т (EXW)
Мука в/с, предложение
 3105 грн/т (франко-склад)
Отруби пшеничные, предложение
 1100 грн/т (франко-склад)
Масло подсолнечное н/р, предложение
 8515 грн/т (франко-склад)
Шрот подсолнечника, предложение
 2645 грн/т (франко-склад)
Сахар, предложение
5740 грн/т (франко-склад)
 
Все цены внебиржевого рынка на всех базисах в сравнении за неделю, месяц, год:
Эксклюзивные цены:
ЦЕНЫ НА МИРОВЫХ БИРЖАХ
по состоянию на 13.09.2013
 
 - изм. за неделю
 
Кукуруза, СВОТ, США

 180,7 $/тонну

Пшеница, СВОТ, США

 235,71 $/тонну

Пшеница фур., Euronext

 242,05 $/тонну

Ячмень, FOB Руан

 238,03 $/тонну

Соя, СВОТ, США

 557 $/тонну

Соевый шрот, СВОТ, США

 490,09 $/тонну

Рапс, MATIF, Франция

 500 $/тонну

Подсолнечное маслоFOB Роттердам

 945 $/тонну

Рапсовое маслоFOB Роттердам

 984 $/тонну

Соевое маслоСВОТ, США

 933,44 $/тонну

Пальмовое масло сырое МDEX, Малайзия

 717,5 $/тонну

Сахар белыйEuronext

 492 $/тонну

Нефть, NYMEX, США

 107,42 $/barrel

Главная

Казахстан збільшить виробництво рафінованої олії на 100 тис. тонн


Олійні заводи в Казахстані в 2021/22 МР виробили 278,9 тис. тонн нерафінованої соняшникової олії, зі зростанням до року раніше на 46%. При цьому виробництво рафінованої олії знизилося на 13% до 139,6 тис. тонн. Але у планах заводів на найближчий період – активне зростання рафінації. Про перспективи розвитку галузі на Міжнародній конференції EURASIAN AGRICOM розповів Ядикар Ібрагімов, голова Національної асоціації переробників олійних культур, повідомляє Експерт Агро з посиланням на ElDala.kz.
«Коли ми у 2021 році створювали нашу асоціацію, проаналізувавши ситуацію, сказали, що потрібно розвивати глибоку переробку, випускати продукцію високого переділу. Вже 2022 року потужності з рафінації було збільшено на 37 тис. тонн на рік, а цього року ми матимемо збільшення на 40 тис. тонн. План на 2024 рік збільшив ще на 66 тис. тонн. Таким чином, на початок 2025 року у нас потужності з рафінації становитимуть понад 400 тис. тонн. Тобто ми скорочуватимемо дисбаланс між потужностями нерафінованої та рафінованої олії», - розповів Ядикар Ібрагімов.
Також є попередній план на 2025 рік – введення потужностей щодо рафінації ще на 100 тис. тонн. Але цей проект поки що не затверджений.
За прогнозом асоціації, виробництво нерафінованої олії в 2022/23 МР складе 415,3 тис. тонн із зростанням на 49%, рафінованої олії - 171,2 тис. тонн із зростанням на 23%.
Паралельно з виробництвом останні два роки активно зростає та експорт продукції. Якщо у 2021/22 МР Казахстан відправив за кордон 92,6 тис. тонн соняшникової олії, то у 2021/22 МР вже 178,3 тис. тонн. А за підсумками 2022/23 МР прогноз становить 265,8 тис. тонн.
«Значне зростання експорту пов'язане з обсягом виробництва на внутрішньому ринку та налагодженням каналів збуту. Основними країнами експорту є Китай і Центральна Азія. Також у 2021/22 МР додалася Туреччина. Тобто на тлі геополітики можуть відбутися значні зміни у структурі експорту. Наприклад, раніше ми ніколи не експортували значних обсягів у напрямку Європи», - зазначив Ядикар Ібрагімов.
Ціна на соняшникову олію на світовому ринку зараз становить близько $1000 за тонну, і в найближчій перспективі різких змін не прогнозується. З урахуванням вирахування транспортної логістики до кордону ціна становитиме близько $1152 за тонну олії, що отримується при переробці 2,5 тонн соняшникового насіння. За нинішнім курсом це близько 530 тис. тенге.
«Ми вважаємо, що ціни, найімовірніше, будуть на тому ж рівні, значних змін не очікується. Але у разі зміни курсу тенге до долара, однозначно ціни на внутрішньому ринку ми підніматимемо», - підсумував Ядикар Ібрагімов.
 
 
 
 
 

Казахстан увеличит производство рафинированного масла на 100 тыс. тонн
Маслозаводы в Казахстане в 2021/22 МГ произвели 278,9 тыс. тонн нерафинированного подсолнечного масла, с ростом к году ранее на 46%. При этом производство рафинированного масла снизилось на 13%, до 139,6 тыс. тонн. Но в планах заводов на ближайший период - активный рост рафинации. О перспективах развития отрасли на Международной конференции EURASIAN AGRICOM рассказал Ядыкар Ибрагимов, председатель Национальной ассоциации переработчиков масличных культур, передает Эксперт Агро со ссыдкой на ElDala.kz.
«Когда мы в 2021 году создавали нашу ассоциацию, проанализировав ситуацию, сказали, что нужно развивать глубокую переработку, выпускать продукцию высокого передела. Уже в 2022 году мощности по рафинации были увеличены на 37 тыс. тонн в год, а в текущем году у нас будет увеличение на 40 тыс. тонн. План на 2024 год увеличение еще на 66 тыс. тонн. Таким образом, на начало 2025 года у нас мощности по рафинации составят более 400 тыс. тонн. То есть, мы будем сокращать дисбаланс между мощностями нерафинаированного и рафинированного масел», - рассказал Ядыкар Ибрагимов.
Также есть предварительный план на 2025 год – ввод мощностей по рафинации еще на 100 тыс. тонн. Но данный проект пока не утвержден.  
По прогнозу ассоциации, производство нерафинированного масла в 2022/23 МГ составит 415,3 тыс. тонн с ростом на 49%, рафинированного масла - 171,2 тыс. тонн с ростом на 23%.
Параллельно с производством последние два года активно растет и экспорт продукции. Если в 2021/22 МГ Казахстан отправил за границу 92,6 тыс. тонн подсолнечного масла, то в 2021/22 МГ уже 178,3 тыс. тонн. А по итогам 2022/23 МГ прогноз составляет 265,8 тыс. тонн.
«Значительный рост экспорта связан с объёмом производства на внутреннем рынке и налаживанием каналов сбыта. Основные страны экспорта – Китай и Центральная Азия. Также в 2021/22 МГ добавилась Турция. То есть, на фоне геополитики могут произойти значительные изменения в структуре экспорта. Например, ранее мы никогда не экспортировали значительные объемы в направлении Европы», - отметил Ядыкар Ибрагимов.
Цена на подсолнечное масло на мировом рынке сейчас составляет порядка $1000 за тонну, и в ближайшей перспективе резких изменений не прогнозируется. С учетом вычета транспортной логистики до границы цена составит порядка $1152 за тонну масла, получаемую при переработке 2,5 тонн семян подсолнечника. По нынешнему курсу это порядка 530 тыс. тенге.
«Мы считаем, что цены, скорее всего, будут на том же уровне, значительных изменений не ожидается. Но в случае изменения курса тенге к доллару, однозначно цены на внутреннем рынке мы будем поднимать», - заключил Ядыкар Ибрагимов.
 
 
 
 
 
 
 
 Назад
«ЭКСПЕРТ АГРО» В СОЦСЕТЯХ
 
 
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ
ХV международная конференция
19-20 мая 2022 г.
г. Киев, Украина,
отель «Президент отель»
 
ВЫСТАВКИ
DEMO-зона в рамках конференции
Украина, г. Киев
отель «Президент отель»
НАШИ ПАРТНЕРЫ