gototopgototop
 
МАСЛОЖИРОВОЙ КОМПЛЕКС
ИНДЕКСЫ ЦЕН УКРАИНА
РЫНОК УКРАИНЫ
с 09.09.2013 по 13.09.2013
мониторинг ИА "Эксперт Агро"
 
 - изм. за неделю
 
Пшеница 3 кл., спрос
 1495 грн/т (EXW)
Пшеница фур., спрос
 1410 грн/т (EXW)
Ячмень фуражный, спрос
 1500 грн/т (EXW)
Кукуруза фуражная, спрос
 1010 грн/т (EXW)
Семена подсолнечника, спрос
 2860 грн/т (EXW)
Соя, спрос
 3620 грн/т (EXW)
Рапс прод., спрос
 3445 грн/т (EXW)
Мука в/с, предложение
 3105 грн/т (франко-склад)
Отруби пшеничные, предложение
 1100 грн/т (франко-склад)
Масло подсолнечное н/р, предложение
 8515 грн/т (франко-склад)
Шрот подсолнечника, предложение
 2645 грн/т (франко-склад)
Сахар, предложение
5740 грн/т (франко-склад)
 
Все цены внебиржевого рынка на всех базисах в сравнении за неделю, месяц, год:
Эксклюзивные цены:
ЦЕНЫ НА МИРОВЫХ БИРЖАХ
по состоянию на 13.09.2013
 
 - изм. за неделю
 
Кукуруза, СВОТ, США

 180,7 $/тонну

Пшеница, СВОТ, США

 235,71 $/тонну

Пшеница фур., Euronext

 242,05 $/тонну

Ячмень, FOB Руан

 238,03 $/тонну

Соя, СВОТ, США

 557 $/тонну

Соевый шрот, СВОТ, США

 490,09 $/тонну

Рапс, MATIF, Франция

 500 $/тонну

Подсолнечное маслоFOB Роттердам

 945 $/тонну

Рапсовое маслоFOB Роттердам

 984 $/тонну

Соевое маслоСВОТ, США

 933,44 $/тонну

Пальмовое масло сырое МDEX, Малайзия

 717,5 $/тонну

Сахар белыйEuronext

 492 $/тонну

Нефть, NYMEX, США

 107,42 $/barrel

Главная

IGC підвищив прогноз світового виробництва всіх видів зерна у 2022/23 МР


Міжнародна рада з зерна (IGC) у травневому звіті, опублікованому 18 травня, підвищила прогноз світового виробництва всіх видів зерна (пшениця та кормове зерно) у 2022/23 МР на 2 млн. тонн м/м (у місячному вирахуванні), до 2254 млн. тонн, головним чином за рахунок покращення оцінки бразильської кукурудзи. Про це повідомляє Експерт Агро з посиланням на дані звіту.
З урахуванням вищого рівня резервів на початок сезону та незмінної оцінки споживання запаси наприкінці сезону (сукупний обсяг за відповідними місцевими збутовими роками) оцінюються на 5 млн. тонн вище, на рівні 589 млн. тонн. У зв'язку із зростанням потоків пшениці прогноз торгівлі збільшено на 2 млн. тонн, до 411 млн. тонн.
Оскільки підвищення прогнозу з кукурудзи більш ніж компенсує зниження пшениці та ячменю, виробництво всіх видів зерна в 2023/24 МР тепер оцінюється на максимальному за всю історію рівні в 2294 млн. тонн, що на 3 млн. тонн вище, ніж у квітні. Незважаючи на покращення перспектив виробництва, прогноз запасів наприкінці сезону незначно знижений з минулого місяця і становить 580 млн. тонн, що пояснюється порівняно різкішим зростанням споживання, яке оцінюється на 9 млн. тонн вище за м/м, на позначці 2302 млн. тонн. Сукупний обсяг торгівлі оцінюється на 1 млн. тонн вище ніж раніше.
"Головним чином через різке скорочення врожаю кукурудзи виробництво всіх видів зерна (пшениця та кормове зерно) у 2022/23 році впало на 2% до 2254 млн. тонн, що вказує на перший спад р/р за п'ять сезонів. Загальне споживання, згідно з прогнозом, знизиться на 1%, переважно внаслідок ослаблення показників кормового використання, при цьому запаси наприкінці сезону, згідно з прогнозом, впадуть ще на 2%, насамперед через зниження кукурудзи, прогноз сукупної торгівлі становить 411 млн. тонн, що дещо вище за середній рівень, проте на 3% менше г/р.
У 2023/24 році світове виробництво зернових, за перспективною оцінкою, відновиться до рекордних 2294 млн. тонн. У рамках загальної зміни тенденцій попереднього сезону на протилежні очікується збільшення врожаїв кукурудзи та сорго, тоді як виробництво пшениці та ячменю може впасти. На тлі зростання кормового, продовольчого та промислового використання сумарне споживання, згідно з прогнозом, може досягти 2302 млн. тонн (+2%), що веде до подальшого зниження резервів наприкінці сезону, до 580 млн. тонн (-1%), потенційно мінімального. рівнем за дев'ять років. У зв'язку із скороченням постачання пшениці прогнозується черговий спад торгівлі, до 408 млн. тонн", - сказано у звіті.
 
 
 
 
 

IGC повысил прогноз мирового производства всех видов зерна
Международный совет по зерну (IGC) в майском отчете, опубликованном 18 мая, повысил прогноз мирового производства всех видов зерна (пшеница и кормовое зерно) в 2022/23 МГ на 2 млн. тонн м/м (в месячном исчислении), до 2254 млн. тонн, главным образом за счет улучшения оценки по бразильской кукурузе. Об этом сообщает Эксперт Агро со ссылкой на данные отчета.
С учетом более высокого уровня резервов на начало сезона и неизменившейся оценки потребления запасы в конце сезона (совокупный объем по соответствующим местным сбытовым годам) оцениваются на 5 млн. тонн выше, на уровне 589 млн. тонн. В связи с ростом потоков пшеницы прогноз торговли увеличен на 2 млн. тонн, до 411 млн. тонн.
Поскольку повышение прогноза по кукурузе более чем компенсирует снижение по пшенице и ячменю, производство всех видов зерна в 2023/24 МГ теперь оценивается на максимальном за всю историю уровне в 2294 млн. тонн, что на 3 млн. тонн выше, чем в апреле. Несмотря на улучшение перспектив производства, прогноз запасов в конце сезона незначительно снижен с прошлого месяца и составляет 580 млн. тонн, что объясняется сравнительно более резким ростом потребления, которое оценивается на 9 млн. тонн выше м/м, на отметке 2302 млн. тонн. Совокупный объем торговли оценивается на 1 млн. тонн выше, чем прежде.
"Главным образом из-за резкого сокращения урожая кукурузы производство всех видов зерна (пшеница и кормовое зерно) в 2022/23 году упало на 2% до 2254 млн. тонн, что указывает на первый спад г/г за пять сезонов. Общее потребление, согласно прогнозу, снизится на 1%, преимущественно вследствие ослабления показателей кормового использования, при этом запасы в конце сезона, согласно прогнозу, упадут еще на 2%, прежде всего из-за снижения по кукурузе. Прогноз совокупной торговли составляет 411 млн. тонн, что несколько выше среднего уровня, однако на 3% меньше г/г.
В 2023/24 году мировое производство зерновых, согласно перспективной оценке, восстановится до рекордных 2294 млн. тонн. В рамках общей смены тенденций предыдущего сезона на противоположные ожидается увеличение урожаев кукурузы и сорго, тогда как производство пшеницы и ячменя может упасть. На фоне роста кормового, продовольственного и промышленного использования суммарное потребление, согласно прогнозу, может достичь 2302 млн. тонн (+2%), что ведет к дальнейшему снижению резервов в конце сезона, до 580 млн. тонн (-1%), потенциально минимальному уровню за девять лет. В связи с сокращением поставок пшеницы прогнозируется очередной спад торговли, до 408 млн. тонн", - сказано в отчете.
 
 
 
 
 Назад
«ЭКСПЕРТ АГРО» В СОЦСЕТЯХ
 
 
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ
ХV международная конференция
19-20 мая 2022 г.
г. Киев, Украина,
отель «Президент отель»
 
ВЫСТАВКИ
DEMO-зона в рамках конференции
Украина, г. Киев
отель «Президент отель»
НАШИ ПАРТНЕРЫ