gototopgototop
 
МАСЛОЖИРОВОЙ КОМПЛЕКС
ИНДЕКСЫ ЦЕН УКРАИНА
РЫНОК УКРАИНЫ
с 09.09.2013 по 13.09.2013
мониторинг ИА "Эксперт Агро"
 
 - изм. за неделю
 
Пшеница 3 кл., спрос
 1495 грн/т (EXW)
Пшеница фур., спрос
 1410 грн/т (EXW)
Ячмень фуражный, спрос
 1500 грн/т (EXW)
Кукуруза фуражная, спрос
 1010 грн/т (EXW)
Семена подсолнечника, спрос
 2860 грн/т (EXW)
Соя, спрос
 3620 грн/т (EXW)
Рапс прод., спрос
 3445 грн/т (EXW)
Мука в/с, предложение
 3105 грн/т (франко-склад)
Отруби пшеничные, предложение
 1100 грн/т (франко-склад)
Масло подсолнечное н/р, предложение
 8515 грн/т (франко-склад)
Шрот подсолнечника, предложение
 2645 грн/т (франко-склад)
Сахар, предложение
5740 грн/т (франко-склад)
 
Все цены внебиржевого рынка на всех базисах в сравнении за неделю, месяц, год:
Эксклюзивные цены:
ЦЕНЫ НА МИРОВЫХ БИРЖАХ
по состоянию на 13.09.2013
 
 - изм. за неделю
 
Кукуруза, СВОТ, США

 180,7 $/тонну

Пшеница, СВОТ, США

 235,71 $/тонну

Пшеница фур., Euronext

 242,05 $/тонну

Ячмень, FOB Руан

 238,03 $/тонну

Соя, СВОТ, США

 557 $/тонну

Соевый шрот, СВОТ, США

 490,09 $/тонну

Рапс, MATIF, Франция

 500 $/тонну

Подсолнечное маслоFOB Роттердам

 945 $/тонну

Рапсовое маслоFOB Роттердам

 984 $/тонну

Соевое маслоСВОТ, США

 933,44 $/тонну

Пальмовое масло сырое МDEX, Малайзия

 717,5 $/тонну

Сахар белыйEuronext

 492 $/тонну

Нефть, NYMEX, США

 107,42 $/barrel

Главная

МХП інвестує в спільне підприємство в Саудівській Аравії


7 вересня 2023 р. МХП підписала акціонерну угоду з Desert Hills Veterinary Services Company Limited, дочірньою компанією Tanmiah Food Company, публічної компанії на фондовому ринку Саудівської Аравії, з наміром створити спільне підприємство з птахівництва в Королівстві Саудівська Аравія. Про це повідомляє Експерт Агро з посиланням на звіт про фінансові результати за ІІ квартал та шість місяців, що закінчилися 30 червня 2023 р., опублікований 25 вересня.
Як вказано в звіті, компанія матиме 45% акціонерного капіталу цієї організації після її реєстрації, а початкові інвестиції Компанії заплановані на суму близько $27 млн саудійських ріалів  (або еквівалент приблизно $7 млн).
Довідка. МХП – материнська компанія провідної міжнародної компанії з агро та харчових технологій, головний офіс якої знаходиться в Україні та на Балканах (Група компаній Perutnina Ptuj). 
В Україні МХП займає найбільшу долю на ринку (близько 57% промислового виробництва ) і має високу впізнаваність бренду своїх продуктів. МХП володіє та контролює всі етапи виробництва курятини: від вирощування зернових і олійних культур, виробництва комбікормів до виробництва інкубаційних яєць та вирощування бройлерного поголів’я, переробки, збуту, дистрибуції та продажу м’яса птиці (зокрема через партнерські брендовані точки). Вертикальна інтеграція зменшує залежність МХП від постачальників і цін на сировину. Крім економічної ефективності, вертикальна інтеграція дозволяє МХП втілювати сувору політику біобезпеки, контролювати якість сировини і кінцеву якість, а також безпечність продукції до точок продажу. Для підтримки продажів МХП контролює дистрибуційну мережу, яка складається з 9 дистрибуційних центрів у великих містах України. МХП використовує власні вантажівки для доставки своєї продукції, що зменшує загальні транспортні витрати і час доставки.
МХП також займає провідну позицію в рослинництві: кукурудзу вирощує для виробництва комбікормів, а інші культури – пшеницю, ріпак тощо – продає третім особам. МХП орендує сільськогосподарські угіддя, які розташовані здебільшого в родючих чорноземних регіонах України.
На Балканах Perutnina Ptuj є провідним виробником курятини і м'ясопереробки на Балканах, має виробничі активи в чотирьох балканських країнах: Словенії, Хорватії, Сербії, Боснії і Герцеговині; володіє дистриб'юторськими компаніями в Австрії, Македонії та Румунії і поставляє продукцію в 15 країн Європи. Perutnina Ptuj є вертикально інтегрованою компанією на всіх етапах виробництва курятини - від виробництва кормів, інкубаційних яєць, розведення, забою до виробництва ковбасних виробів і подальшої переробки курятини.
З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під тікером MHPC.
 
 
 
 
 
 
 

МХП инвестирует в совместное предприятие в Саудовской Аравии
7 сентября 2023 г. МХП подписала акционерное соглашение с Desert Hills Veterinary Services Company Limited, дочерней компанией Tanmiah Food Company, публичной компании на фондовом рынке Саудовской Аравии, с намерением создать совместное предприятие по птицеводству в Королевстве Саудовская Аравия. Об этом сообщает Эксперт Агро со ссылкой на отчет о финансовых результатах за ІІ квартал и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 г., опубликованный 25 сентября.
Как отмечено в отчете, компания будет иметь 45% акционерного капитала этой организации после ее регистрации, а первоначальные инвестиции Компании запланированы на сумму около $27 млн саудийских риалов (или эквивалент примерно $7 млн).
Справка. МХП – материнская компания ведущей международной компании по агро и пищевым технологиям, головной офис которой находится в Украине и на Балканах (Группа компаний Perutnina Ptuj).
В Украине МХП занимает наибольшую долю на рынке (около 57% промышленного производства) и имеет высокую узнаваемость бренда своих продуктов. МХП владеет и контролирует все этапы производства курятины: от выращивания зерновых и масличных культур, производства комбикормов до производства инкубационных яиц и выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, дистрибуции и продажи мяса птицы (в том числе через партнерские брендированные точки). Вертикальная интеграция уменьшает зависимость МХП от поставщиков и цен на сырье. Помимо экономической эффективности, вертикальная интеграция позволяет МХП претворять строгую политику биобезопасности, контролировать качество сырья и конечное качество, а также безопасность продукции к точкам продаж. Для поддержки продаж МХП контролирует дистрибуционную сеть, состоящую из 9 дистрибуционных центров в крупных городах Украины. МХП использует собственные грузовики для доставки своей продукции, что уменьшает общие транспортные расходы и время доставки.
МХП также занимает ведущую позицию в растениеводстве: кукурузу выращивает для производства комбикормов, а другие культуры – пшеницу, рапс и т.п. – продает третьим лицам. МХП арендует сельскохозяйственные угодья, расположенные в основном в плодородных черноземных регионах Украины.
На Балканах Perutnina Ptuj является ведущим производителем курятины и мясопереработки на Балканах, имеет производственные активы в четырех балканских странах: Словении, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине; владеет дистрибьюторскими компаниями в Австрии, Македонии и Румынии и поставляет продукцию в 15 стран Европы. Perutnina Ptuj является вертикально интегрированной компанией на всех этапах производства курятины – от производства кормов, инкубационных яиц, разведения, убоя до производства колбасных изделий и последующей переработки курятины.
С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером MHPC.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Назад
«ЭКСПЕРТ АГРО» В СОЦСЕТЯХ
 
 
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ
ХV международная конференция
19-20 мая 2022 г.
г. Киев, Украина,
отель «Президент отель»
 
ВЫСТАВКИ
DEMO-зона в рамках конференции
Украина, г. Киев
отель «Президент отель»
НАШИ ПАРТНЕРЫ